Odpovede pre
Všetkých, ktorí sa zaujímajú o

Karmu, Jógu, Meditáciu, Zdravý životný štýl, Dušu, Reinkarnáciu, Slobodnú vôľu, Myseľ a pod...

Vítajte na Goloke

Centrum ISKCON – Goloka vzniklo v roku 2012 a nachádza sa v malej štvrti Chorvátsky Grob pri Bratislave. Mottom tohoto projektu je “Jednoduchý život a hlboké myslenie”, tak ako nás to učí Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivedanta Svámi Prabhupáda vo svojich knihách. Cieľom tohoto projektu je ukázať spôsob života, ktorý je založený na duchovnom porozumení a jednoduchom spôsobe života. A nielen ukázať, ale aj dať možnosť takýmto spôsobom života žiť, ako aj učiť a viesť ľudí k tomuto pre človeka prirodzenému spôsobu života. Takýto spôsob života robí človeka šťastným a spokojným. V našom centre vítame každého, kto má vážny záujem o duchovný život.

Príspevky na chrám je možné zaslať na účet : SK89 1100 0000 0029 3682 0566