Archív: október 2019

Karma

dehān uccāvacāñ jantuḥ prāpyotsṛjati karmaṇā śatrur mitram udāsīnaḥ karmaiva gurur īśvaraḥ Keďže karma je tým, čo spôsobuje, že živá bytosť v podmienenom stave prijíma a potom opúšťa rôzne hmotné telá vysokej a nízkej úrovne, je táto karma jej nepriateľom, priateľom i neutrálnym svedkom, jej duchovným učiteľom a pánom, ktorý jej vládne.

Reinkarnácia

Tí, ktorí majú záujem o materialistickej činnosti, zostanú v kolobehu zrodenia a smrti.